Търсене на свободни апартаменти в жилищен комплекс "КАРЕ Билдинг"

           
           
           
           

ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "КАРЕ БИЛДИНГ"

ПРЕДСТАВЯНЕ

Проектираната жилищна група се намира на бул."Пещерско шосе" 76, непосредствено след УМБАЛ "Св.Георги" и граничи на югозапад със супермаркет "Лекси". Кварталът се характеризира с предимно жилищно застрояване. По предвижданията на ПУП, парцелът – УПИ III, в който се намира проектираната жилищна група, е на две улици - бул."Пещерско шосе" от югоизток и обслужваща улица от северозапад, която предстои да бъде изградена.


ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Проектът предвижда изграждането на четири жилищни сгради. Два блока /блок 1 и блок 2/ с по три секции всеки, разположени съответно: блок 1 успоредно на булеварда, с височина 6 етажа и мансарда и блок 2 разположен успоредно на обслужващата улица с височина на 5 етажа с мансарди. Перпендикулярно между тях са разположени по-ниските 5 етажни блокчета с по две секции / блок 3 и 4/. Четирите блока са свързани с нискоетажно застрояване, като по този начин се образува затворен вътрешен двор, без достъп до него на превозни средства, предназначен за зеленина и рекреация.
На подземно ниво е разположен обширен паркинг з 146 автомобила. На партера на комплекса са разположени магазини в бло к1 с лице към "Пещерско шосе".
Жилищната група ще бъде от затворен тип, с контролиран достъп с бариери, на двата входа от локалното платно на Пещерско шосе. Конструктивната система на обекта е бьде монолитна – стоманобетонни, безгредови плочи, колони, противоземетръсни шайби и ограждащи тухлени зидове. Озеленяването в парцела ще бъде реализирано във вътрешния двор и на част от покривните тераси. Във вътрешния двор с обща площ 2000 кв.м. ще има обособена детска площадка, както и зони за отдих и релаксация с различни функции, които да удовлетворят разнородните потребности на обитателите в комплекса. Пред всеки от апартаментите, които се намират на първия етаж, е оформено малко дворче, което ще се ползва единствено от живущите в съответното жилище.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ


ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ - 3 260.98 м2

РЗП /без сутерен/ - 19 012.93 м2

ЗП подземно ниво /сутерен/ - 7 012.26 м2

МАГАЗИНИ - 7 бр.

АПАРТЕМЕНТИ - 177 бр.

ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ - 178 бр.